Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

 1. Ocena  możliwości  znalezienia  odpowiedniego  inwestora,  zainteresowanego  wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia
 2. Przygotowanie folderu informacyjnego –teasera
 3. Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem.
 4. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług
 5. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych/dystrybucyjnych/świadczenia usług.

Realizowane przez Stowarzyszenia L4G w ramach projektu usługi doradcze nakierowane będą również na wsparcie we wdrażaniu innowacji i współpracy biznesu ze światem nauki.

Najbardziej obiecujące pomysły biznesowe będą mogły uzyskać wsparcie grantowe monitorowane w ramach opracowanego wspólnie z doradcami programu Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów.

Chcemy wspierać nowe, innowacyjne pomysły i przedsiębiorstwa w procesach przyspieszających ich rozwój oraz zapewniać sektorowi MŚP łatwy dostęp do wysokiej jakości świadczonych według najlepszych standardów działania, specjalistycznych, zindywidualizowanych do potrzeb start-up usług doradczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 749 520,00 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 697 310,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 635 013,50 zł

 1. Scouting – poszukiwanie interesujących pomysłów biznesowych
 2. Mentoring
 3. Opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia
 4. Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności
 5. Ocena  możliwości  znalezienia  odpowiedniego  inwestora,  zainteresowanego  wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia
 6. Przygotowanie foldera informacyjnego –teasera
 7. Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem.
 8. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług