RUSZA PONOWNY NABÓR DO PROGRAMU!
Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.

Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.
Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o:
1) Zapoznanie się z Regulaminem Naboru;
2) Zapoznanie się z Instrukcją Wypełnienia Wniosku;
3) Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do Projektu (wydrukowanie go, podpisanie oraz zeskanowanie)
4) Przesłanie do 19.04.2023 r. wypełnionego Formularza wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Regulaminie Naboru, (jeśli dotyczą one kandydata na uczestnika Akceleratora) na adres email: info@law4growth.com
Dokumenty w postaci Regulamin Naboru, Instrukcja Wypełnienia Wniosku, Formularz Zgłoszeniowy można pobrać u spodu niniejszej zakładki.

Rekrutacja trwa do 19.04.2023 r.

Poszukujemy Specjalisty ds. obsługi Akceleratora.

Forma pracy: Zdalnie/hybrydowo.

Miejsce pracy stacjonarnej: Rewolucji 1905 r. 9 lok. 7U, Łódź.

Zakres obowiązków:

1. Pozyskiwanie beneficjentów Akceleratora dla Stowarzyszenia (m.in. studenci, bezrobotni, mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy);

2. Obsługa bieżąca beneficjentów Akceleratora w kontekście doradztwa, administracji, pomocy prawnej;

3. Koordynowanie działań promocyjnych, która będzie uwzględniać prezentacje Akceleratora na uczelniach wyższych w kraju, organizacje eventów, prowadzenie strony www oraz profili na social mediach Stowarzyszenia;

4. Pozyskiwanie partnerów dla Akceleratora oraz podtrzymanie zawiązanych relacji.

Wymagania:

1. Chęć nauki i pozytywne nastawienie do pracy;

2. Zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości;

3. Chęć podejmowania nowych wyzwań;

4. Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów;

5. Podstawowa wiedza z zakresu finansów i zarządzania;

6. Mile widziane minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu social mediów oraz/lub kampanii informacyjnych w przestrzeni internetowej;

7. Umiejętność samodzielnego planowania działań w ramach Akceleratora oraz skuteczne ich wdrażanie;

8. Wymagane wykształcenie wyższe lub kontynuacja studiów jednolitych/II stopnia;

9. Dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint);

10. Wymagana znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

Oferujemy:

1. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (160h miesięcznie) w oparciu o umowę cywilnoprawną na minimum 12 miesięcy;

2. Wynagrodzenie w wysokości 3760 zł. BRUTTO;

3. Zdobycie doświadczenia oraz dodatkowych kwalifikacji;

4. Rozwój oraz współtworzenie struktury organizacyjnej Akceleratora;

5. Możliwości rozwoju kariery zawodowej;

6. Pracę w ciekawym środowisku III sektora;

7. Stałe wsparcie merytoryczne z zakresu administracji, finansów, podatków, prawa i zarządzania;

8. Stałe wsparcie przy procesie pozyskiwania beneficjentów korzystających z usług Akceleratora;

9. Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie doradztwa biznesowego;

10. Możliwość nawiązywania relacji biznesowych;

11. Możliwość pracy zdalnej;

12. Warunki pracy w młodym i dynamicznym zespole.

Więcej pod linkiem👇
https://ogloszenia.ngo.pl/398384-specjalista-ds-obslugi-akceleratora-start-up-lodzki-jednorozec.html?fbclid=IwAR2fokjnql-3TkOYFk8ZVoLoE_K3vsRQcya0TJyamaXu99zKNIHCdlxpMVw
____________
Projekt współfinansowany w ramach II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 ze środków EFRR.

W dniu 30.09.2022 zakończono II etap akceleracji podmiotów w ramach działania akceleratora „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, że pełny etap akceleracji objął 4 podmioty, które otrzymały dofinansowanie swej działalności w wysokości do 70000,00 złotych.

Projekt współfinansowany w ramach II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 ze środków EFRR.

W dniu 04.03.2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Rada Programowa Inkubatora oceniła komplety dokumentów, jakie uczestnicy Projektu wytworzyli w ramach I etapu. 5 kompletów oceniono pozytywnie, kwalifikując tym samym podmioty do II etapu akceleracji.
Z listą rankingową mogą państwo się zapoznać klikając w poniższy załącznik.

Rekrutacja do projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów” została zakończona w dniu 05.11.2021 o godzinie 20:00:00.

W dniu 10.11.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Rada Programowa Inkubatora oceniła formularze zgłoszeniowe do Projektu. 5 formularzy oceniono pozytywnie, kwalifikując tym samym nowe podmioty/osoby do Akceleratora.
Z listą rankingową mogą państwo się zapoznać klikając w poniższy załącznik.

Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

By zrekrutować się do Akceleratora należy:

1) Zapoznać się z Regulaminem Naboru;
2) Zapoznać się z Instrukcją Wypełnienia Wniosku;
3) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Projektu, wydrukować, podpisać oraz zeskanować;
4) Przesłać wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Regulaminie Naboru, (jeśli dotyczą one kandydata na uczestnika
Akceleratora) na adres email: info@law4growth.org;
5) Dokumenty w postaci Regulamin Naboru, Instrukcja Wypełnienia Wniosku, Formularz Zgłoszeniowy można pobrać u spodu niniejszej zakładki;
6) Rekrutacja trwa do 5.11.2021 do godziny 20.00.

Firmy biorące udział w akceleracji projektów prosimy o przesłanie drogą mailową na adres: info@law4growth.com wypełnionych dokumentów:

ankieta ewaluacyjna;

arkusz mierzący poziom akceleracji start-upu;

projekt budżetu.

Udostępniamy również do wglądu wzór arkusza weryfikacji wniosków na II etapie realizacji projektu.

W dniu 01.04.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Do Rady Programowej Inkubatora powołano, ze strony lidera Projektu Stowarzyszenia L4G, Pana dr Konrada Henniga oraz Grzegorza Dębowskiego. Natomiast z ramienia partnera Projektu, Fundacji Ambitna Polska do rady powołano Pana dr Janusza Wdzięczak oraz Pana Bartłomieja Józefowicza.
Członkowie Rady Programowej Inkubatora na posiedzeniu wybrali z pośród swojego składu,
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w osobach:
– na Przewodniczącego wybrano Pana dr Janusza Wdzięczaka;
– na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana dr Konrada Henniga.
Z regulaminem Rady Programowej Inkubatora mogą Państwo się zapoznać klikając w poniższy link.

Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

W dniu 04.03.2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Rada Programowa Inkubatora oceniła komplety dokumentów, jakie uczestnicy Projektu wytworzyli w ramach I etapu. 5 kompletów oceniono pozytywnie, kwalifikując tym samym podmioty do II etapu akceleracji.
Z listą rankingową mogą państwo się zapoznać klikając w poniższy załącznik.

Rekrutacja do projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów” została zakończona w dniu 05.11.2021 o godzinie 20:00:00.

W dniu 10.11.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Rada Programowa Inkubatora oceniła formularze zgłoszeniowe do Projektu. 5 formularzy oceniono pozytywnie, kwalifikując tym samym nowe podmioty/osoby do Akceleratora.
Z listą rankingową mogą państwo się zapoznać klikając w poniższy załącznik.

Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

By zrekrutować się do Akceleratora należy:

1) Zapoznać się z Regulaminem Naboru;
2) Zapoznać się z Instrukcją Wypełnienia Wniosku;
3) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Projektu, wydrukować, podpisać oraz zeskanować;
4) Przesłać wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Regulaminie Naboru, (jeśli dotyczą one kandydata na uczestnika
Akceleratora) na adres email: info@law4growth.org;
5) Dokumenty w postaci Regulamin Naboru, Instrukcja Wypełnienia Wniosku, Formularz Zgłoszeniowy można pobrać u spodu niniejszej zakładki;
6) Rekrutacja trwa do 5.11.2021 do godziny 20.00.

Firmy biorące udział w akceleracji projektów prosimy o przesłanie drogą mailową na adres: info@law4growth.com wypełnionych dokumentów:

ankieta ewaluacyjna;

arkusz mierzący poziom akceleracji start-upu;

projekt budżetu.

Udostępniamy również do wglądu wzór arkusza weryfikacji wniosków na II etapie realizacji projektu.

W dniu 01.04.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Do Rady Programowej Inkubatora powołano, ze strony lidera Projektu Stowarzyszenia L4G, Pana dr Konrada Henniga oraz Grzegorza Dębowskiego. Natomiast z ramienia partnera Projektu, Fundacji Ambitna Polska do rady powołano Pana dr Janusza Wdzięczak oraz Pana Bartłomieja Józefowicza.
Członkowie Rady Programowej Inkubatora na posiedzeniu wybrali z pośród swojego składu,
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w osobach:
– na Przewodniczącego wybrano Pana dr Janusza Wdzięczaka;
– na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana dr Konrada Henniga.
Z regulaminem Rady Programowej Inkubatora mogą Państwo się zapoznać klikając w poniższy link.

Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.