W dniu 04.03.2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Rada Programowa Inkubatora oceniła komplety dokumentów, jakie uczestnicy Projektu wytworzyli w ramach I etapu. 5 kompletów oceniono pozytywnie, kwalifikując tym samym podmioty do II etapu akceleracji.
Z listą rankingową mogą państwo się zapoznać klikając w poniższy załącznik.

Rekrutacja do projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów” została zakończona w dniu 05.11.2021 o godzinie 20:00:00.

W dniu 10.11.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu „Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Rada Programowa Inkubatora oceniła formularze zgłoszeniowe do Projektu. 5 formularzy oceniono pozytywnie, kwalifikując tym samym nowe podmioty/osoby do Akceleratora.
Z listą rankingową mogą państwo się zapoznać klikając w poniższy załącznik.

Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

By zrekrutować się do Akceleratora należy:

1) Zapoznać się z Regulaminem Naboru;
2) Zapoznać się z Instrukcją Wypełnienia Wniosku;
3) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Projektu, wydrukować, podpisać oraz zeskanować;
4) Przesłać wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Regulaminie Naboru, (jeśli dotyczą one kandydata na uczestnika
Akceleratora) na adres email: info@law4growth.org;
5) Dokumenty w postaci Regulamin Naboru, Instrukcja Wypełnienia Wniosku, Formularz Zgłoszeniowy można pobrać u spodu niniejszej zakładki;
6) Rekrutacja trwa do 5.11.2021 do godziny 20.00.

Firmy biorące udział w akceleracji projektów prosimy o przesłanie drogą mailową na adres: info@law4growth.com wypełnionych dokumentów:

ankieta ewaluacyjna;

arkusz mierzący poziom akceleracji start-upu;

projekt budżetu.

Udostępniamy również do wglądu wzór arkusza weryfikacji wniosków na II etapie realizacji projektu.

W dniu 01.04.2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Inkubatora w ramach projektu Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów”. Do Rady Programowej Inkubatora powołano, ze strony lidera Projektu Stowarzyszenia L4G, Pana dr Konrada Henniga oraz Grzegorza Dębowskiego. Natomiast z ramienia partnera Projektu, Fundacji Ambitna Polska do rady powołano Pana dr Janusza Wdzięczak oraz Pana Bartłomieja Józefowicza.
Członkowie Rady Programowej Inkubatora na posiedzeniu wybrali z pośród swojego składu,
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w osobach:
– na Przewodniczącego wybrano Pana dr Janusza Wdzięczaka;
– na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana dr Konrada Henniga.
Z regulaminem Rady Programowej Inkubatora mogą Państwo się zapoznać klikając w poniższy link.

Program „Łódzki jednorożec-akceleracja łódzkich start-upów” jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku do 24 miesięcy oraz dla osób, które planują zarejestrować start up.
Wsparciem mogą zostać objęte podmioty oraz osoby, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

 1. Ocena  możliwości  znalezienia  odpowiedniego  inwestora,  zainteresowanego  wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia
 2. Przygotowanie folderu informacyjnego –teasera
 3. Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem.
 4. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług
 5. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych/dystrybucyjnych/świadczenia usług.

Realizowane przez Stowarzyszenia L4G w ramach projektu usługi doradcze nakierowane będą również na wsparcie we wdrażaniu innowacji i współpracy biznesu ze światem nauki.

Najbardziej obiecujące pomysły biznesowe będą mogły uzyskać wsparcie grantowe monitorowane w ramach opracowanego wspólnie z doradcami programu Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów.

Chcemy wspierać nowe, innowacyjne pomysły i przedsiębiorstwa w procesach przyspieszających ich rozwój oraz zapewniać sektorowi MŚP łatwy dostęp do wysokiej jakości świadczonych według najlepszych standardów działania, specjalistycznych, zindywidualizowanych do potrzeb start-up usług doradczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 749 520,00 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 697 310,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 635 013,50 zł

 1. Scouting – poszukiwanie interesujących pomysłów biznesowych
 2. Mentoring
 3. Opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia
 4. Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności
 5. Ocena  możliwości  znalezienia  odpowiedniego  inwestora,  zainteresowanego  wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia
 6. Przygotowanie foldera informacyjnego –teasera
 7. Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem.
 8. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług