PROGRAM KONGRESU:

Piątek 05.10.2018 r.

Rozpoczęcie kongresu – odczytanie listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez Ministra Krzysztofa Szczerskiego 

 • Otwarcie sesji plenarnej przez Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Debata Ministrów Sprawiedliwości Trójmorza

Sesja Plenarna

Nazwa panelu Moderator Prelegenci
Sesja plenarna – Debata Ministrów Sprawiedliwości Trójmorza Piotr Chęciński, Dziennikarz, publicysta, prezenter TVP. Komentator problematyki gospodarczej i zagranicznej autor programów telewizyjnych.  Polska, Marcin Warchoł, Wiceminister  Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Rumunia, Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii w Polsce
Bułgaria, Evgeni Stoyanov, Wiceminister Sprawiedliwości

Georgiev Milen, główny specjalista

Chorwacja, Juro Martinović, Wiceminister Sprawiedliwości

Zrinka Oreb, Rzecznik prasowy

Węgry, János Bóka, Wiceminister Sprawiedliwości

Estonia, Viljar Peep, Sekretarz Stanu. Zastępca sekretarza generalnego Departamentu Polityki Administracji Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Sesja panelowa

Nazwa panelu Moderator Prelegenci
Czy internet da się opanować –  regulacje w służbie cyberbezpieczeństwa  Dr Andrzej Kozłowski, Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Redaktor prowadzący portal Cyberdefense24.pl
 1. Juliusz Brzostek – dyrektor pionu cyberbezpieczeństwa w NASK
 2. Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 3. Mł.insp. Jan Klima –Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 4. Jan Kostrzewa-  dyrektor biura cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie  Sprawiedliwości
 5. Melanie Raczek – Wiceprezes Akademii Kadr Europejskich SGH. 

 

     
Ochrona prawna dla przedsiębiorców Dr inż. Michał Domińczak
 1. Dr Wojciech Federczyk – Dyrektor. Krajowej Szkoły  Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 2. Łukasz Piebiak –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
 4. Dr Mariusz Miąsko – Ekspert Prawa Transportowego. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego
 5. Michał Szczepański- Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Bogdan Pękalski- Sędzia, ekspert. do spraw Informatyzacji i Postępowań Sądowych
     
Jak mądrym prawem wesprzeć gospodarkę Tomasz Pietryga, Dziennikarz, zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”. Komentator, publicysta, redaktor prowadzący program #RzeczoPrawie w Rzeczpospolita TV.
 1. Adam Abramowicz – Polityk, menedżer, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
 2. Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji w Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
 3. Mikołaj Wild – Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, –pełnomocnik rządu  ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
 4. Dr Konrad Hennig Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert Forum Prawo dla Rozwoju.
     
Więzienie bez krat – szansa czy zagrożenie Dr Marcin Strzelec, Główny specjalista w Wydziale do spraw Służby Więziennej Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz zastępca przewodniczącego Zespołu do spraw zmiany modelu naboru i szkolenia w Służbie Więziennej 
 1. Gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości i dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 2.  Prof. Leszek Wieczorek – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.Kierownik Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 3. Gen. Jacek Kitliński, Generał Służby Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej 
 4. Płk. Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej
     
Skuteczne prawo karne – czy przestępca boi się paragrafu Rafał Aleksander Ziemkiewicz, polski dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, pisarz fantastycznonaukowy.
 1. Agnieszka Wachnicka – Prezes Fundacji  Rozwoju Rynku Finansowego
 2. Dr hab  Marcin Warchoł- prawnik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 3. Dr Grzegorz Skrobotowicz – Kierownik Zespołu Windykacyii  w Kredyt Inkaso, Sekretarz Katedry Prawa Karnego Wykonawczego (KUL
 4. Daniel Mielnik – Ekspert Wydziału  Prawa Karnego Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

Państwo kontra układ – jak wygrać z mafią Tomasz Darkowski, Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwo Sprawiedliwości
 1. Marian Banaś– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 2.  Prok. Andrzej Jeżyński – Prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej
 3. Prokurator Dariusz Furdzik Prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej
 4.  Michał Donabidowicz- Dyrektor Centralnego Biura Korupcyjnego  delegatury w Krakowie. 
 5.  Dr Adam Błachnio – Sekretarz i adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
     
Reprywatyzacja – mission impossible Rafał Aleksander Ziemkiewicz, polski dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, pisarz fantastycznonaukowy
 1. Sebastian Kaleta – Zastępca Przewodniczącego Komisji Reprywatyzacyjnej
 2. Bartłomiej Opaliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Reprywatyzacyjnej
 3. Łukasz Kondratko, Członek Komisji Reprywatyzacyjnej
 4. Redaktor Patryk Słowik, dziennikarz, specjalista ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
 5. Tomasz  Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
 6. Krzysztof Kosieradzki, Prokurator Prokuratury Rejonowej 
     
 ,,9 Bukaresztańska – jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO” Dr Magdalena Rekść, Adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.
 1. Prof. Ryszard Machnikowski- Ekspert Zagraniczny francuskiej Wysokiej Rady Badań i Edukacji Strategicznych (CSFRS. Ekspert ds. terroryzmu.
 2. Prof. Tsaba Toro –węgierski politolog, dziekan Wydziału na Uniwersytecie Karoli Gaspar w Budapeszcie. Zewnętrzny konsultant Dyrekcji Spraw Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.
 3. Dr Adrian MitręgaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Dr Leszek Sykulski– Politolog,historyk,  ekspert stosunków Polsko – Rosyjskich i bezpieczeństwa międzynarodowego
 5. Dr Agnieszka Rogozińska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Sobota 06.10.2018 r.

Sesja plenarna

 • Rozpoczęcie forum
 • Wystąpienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego 
 • Wystąpienie Georga Friedmana
 • Debata ,,Grupa Wyszehradzka – Europa Środkowa czy środek Unii Europejskiej” zorganizowana przez Fundację Wyszehradzką przy współpracy z Instytutem im. Wacława Felczaka z udziałem Premier Beaty Szydło 

Debata plenarna

     
Debata Grupa Wyszehradzka – Europa Środkowa czy środek Unii Europejskiej  Prof. UJK dr hab. Arkadiusz Adamczyk
 1. Dr  Matyáš Zrno– Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
 2. Prof.  Maciej Szymanowski– Dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka w Warszawie. Doradca Marszałka Sejmu RP.
 3.  Prof.  Waldemar Paruch– Doradca Marszałka Sejmu RP, członek Rady Fundacji CBOS, ekspert Sejmu RP i specjalista w zakresie polityki zagranicznej.
 4. Dávid József Szabó– Dyrektor Fundacji Research w Századvég.
 5. Martin Cimerman-Kancelaria Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Szef działu stosunków zagranicznych i współpracy międzyparlamentarnej. Doradca do spraw polityki zagranicznej przewodniczącego parlamentu.

Debaty panelowe

Nazwa panelu Moderator Prelegenci
Szanse gospodarcze Trójmorza Prof. Zofia Wysokińska, Prorektor UŁ ds. Współpracy z Zagranicą, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. 
 1. Dr Radosław Dziuba – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 2.  Prof. Edward Molendowski- profesor nadzwyczajny UEK oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Prof. Katarzyna Pietrzak – Wiceprezes Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
 4.  Prof. Alojzy Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Aleksander Arabadzić – Prezes i współtwórca Europejskiej Akademii Kadr Europejskich. Przedsiębiorca i członek rady nadzorczej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
 6. Aleksander Siemaszko – Naczelnik Wydziału Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Akademia Kadr Europejskich.
     
Rodzina jest najważniejsza Szczepan Kasiński, strateg, fundraiser i doradca polskich NGO. 
 1. Dr Michał Wójcik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
 2. Dyr. Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości 
 3. Prof Elzbieta Ossewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.
 4. Natalia Matyba- Współtwórczyni Europejskiej Akademii Kadr w Szkole Głównej Handlowej.  Doradca ds. europejskich Pracodawcy RP.
 5. Jacek Sasin- Poseł na Sejm RP,  sekretarz stanu, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 6. Elżbieta Rafalska – Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

 

     
Tożsamość narodowa fundamentem Europy Dr Katarzyna Kaźmierczak
 1. Ks Prof. Waldemar Cisło – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista z zakresu teologii pietrys fundamentalnej, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
 2. Beata Kempa- Poseł na Sejm RP, minister-członek Rady Ministrów.
 3. Orsolya Zsuzsanna Kovács- Ambasador Węgier 
     
„Między duchem a materią. Jak skutecznie zadbać o materialną spuściznę naszej historii” Dr Zbigniew Girzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 1. dr Grzegorz Czelej– Senator RP, Komisja Kultury i Środków Przekazu
 2. Waldemar Pytel -Biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 3. Prof. dr hab. Grzegorz Górski- Katolicki Uniwersytet Lubelski , Kolegium Jagiellońskie w Toruniu, były sędzia Trybunału Stanu.
 4. Ron Ben Shahar (Izrael) –  absolwent Middlesex University w Londynie na kierunku Zarządzanie
 5. Małgorzata Nowodworska –  Angel Poland Group
 6. Dr Magdalena Górska – Wyższa Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
     
Nowe technologie – wyzwaniem dla prawa Redaktor Tomasz Pietryga, Rzeczpospolita.
 1. Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Exatel, Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi.
 2. Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego
 3. Krzysztof Komorowski- Ekspert Instytutu Sobieskiego i Polskiego Instytutu Ekonomicznego w zakresie nowych technologii i e-government.
 4. Bartłomiej Michałowski – Ekspert Instytut Sobieskiego
 5. Piotr Bednarek -Kierownik Działu Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej PGNIG.
Nazwa panelu Moderator Prelegenci
Co łączy kraje Trójmorza “Przepływ ludności w obszarze Trójmorza – (turystyka, biznes, relacje międzyludzkie). Szanse i zagrożenia”. Prof. UJK dr hab. Arkadiusz Adamczyk 
 1. Prof  Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Węgier
 2. dr Tomas Kasaj – Konsul Generalny Republiki Słowackiej
 3. Paweł Włodarczyk–  Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
 4. Robert Andrzejewski – Prezes Instytutu Polskiej  Izby Turystycznej
 5. Maksym Muzyczko – Wicekonsul Generalny Ukrainy w Krakowie
     
Współczesność kontra prawa człowieka Redaktor Weronika Kostrzewa
 1. Marek Grabowski – Prezes Fundacji Mama i tata
 2. Maria Urmańska- reprezentuję zespół do spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 3. Dr Paweł Bała- adwokat, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
 4. Magdalena Czarnik
 5. Jan Urmański – socjolog, działacz społeczny, ekspert Fundacji Republikańskiej 
 
Regulacje prawne katalizatorem rozwoju sektora energii Dr  Konrad Hennig, dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju.
 1. Dr Zbigniew Fałek – dyrektor PGE Obrót w  Łodzi
 2. Marcin Roszkowski – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Jagiellońskiego
 3.  Aleksandra Starowicz Specjalistka w dziedzinie innowacji, nowej energetyki oraz transformacji biznesowych. 
 4. Dr Piotr Grabowski– Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 5. Jan Kowalczyk – Prezes Zarządu Banner Group