II Forum odbyło się w podwarszawskich Falentach 12 grudnia 2016 r. Uczestnicy Forum pracowali nad szkicami ustaw w takich obszarach, jak prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo energetyczne, czy efektywność polityk publicznych. Efektem debat przedsiębiorców, prawników, ekonomistów i przedstawicieli samorządów był zbiór dobrych praktyk dla państwa i biznesu: „Prawo dla Wolności i Rozwoju”. Dokument został złożony na ręce Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.

Podczas Forum mówiono o wypracowanej podczas wielu debat „Strategii dla Polski”, która nie jest konkurencyjnym, a uzupełniającym dokumentem dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia #Law4Growth jest wsparciem działań związanych z realizacją założeń Ministerstwa Rozwoju, została przygotowana przez ekspertów naszego Forum, ale znacznie wykracza poza zagadnienia gospodarcze. Obejmuje takie obszary, jak polityka międzynarodowa, system opieki zdrowotnej, energetyka, zadłużenie zagraniczne. Dokument zdefiniował misję państwa, wizję jego rozwoju oraz określił podstawowe cele strategiczne. Część postulatów z dokumentu trafiła do prac legislacyjnych, ale jeszcze wiele z nich czeka na to, aby nowo ukonstytuowana władza się nad nimi pochyliła.

Podczas tegorocznego Forum dla Wolności i Rozwoju w Falentach dyskutowano min. na następujące tematy:

• Elektromobilność, SmartCity, Smart Living. Jak przygotować sektor energetyczny na wyzwania innowacji najbliższej dekady?
• V Korytarz Transportowy i Jedwabny Szlak. Czy możliwa jest konkurencja z Europą Zachodnią bez infrastruktury Trójmorza?
• System opieki zdrowotnej. Czy możliwa jest optymalizacja sektora opieki zdrowotnej bez zwiększenia jego finansowania?
• Polska rajem podatkowym. Czy możliwe są takie zmiany systemu podatkowego, które stworzą konkurencyjność polskiego sektora fiskalnego na rynku globalnym?
• Dobre złe zamówienia publiczne. W których obszarach konieczne są zmiany przepisów prawa?
• Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki? Jak kształtować relacje by wspierać rozwój gospodarczy i innowacyjność?
• Szansa dla polskiego węgla. Jakie są perspektywy stworzenia hurtowego rynku węgla kamiennego w Polsce?
• Nowe trendy w rolnictwie. Jak rolnictwo może stać się jednym z kół zamachowych gospodarki?
• Quick Wins polskiej gospodarki. Jak w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wygenerować pierwsze szybkie sukcesy?
• Logistyka i innowacje. Jak rozwój nowych technologii i informatyzacja mogą wpływać na logistykę w Polsce?
• Rozwój i digitalizacja administracji – światowe trendy i praktyka polska – na przykładzie administracji podatkowej.
• Polska Agencja Ratingowa. Jak zwiększyć szanse powodzenia projektu?