Raporty

Save&Invest: Rekomendacje Rozwoju Rynku Kapitałowego

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Budowanie przyszłości centrów danych

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Wpływ polityki klimatycznej UE na branżę lotniczą

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Raport otwarcia w polityce cyfryzacji

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: Wojna technologiczna czyli nowa doktryna rozwoju

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: Matematyka systemu energetycznego

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Globalne platformy e-commerce: miejsce dla wszystkich czy tylko dla dużych?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: Wzlot i upadek niemieckiego Ikara. Wirecard, czyli GetBack.de

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: Edukacja finansowa Polaków

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: kapitał żelazny organizacji pozarządowej

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Polityka akcyzowa Ministerstwa Finansów czy Komisji Europejskiej?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: matematyka systemu emerytalnego

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Kto ukradł Polakom apteki?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: obywatelski dochód pasywny

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: prawo chroniące pieniądze Polaków

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Gdzie giną pieniądze w służbie zdrowia?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Strategia dla Polski. Silne państwo w regionie ABC.

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Biała Księga. Sprawne i efektywne państwo.

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Policy papers

#16 Pakiet ułatwień dla inwestycji MSP

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#15 Białe plamy polskiego handlu w internecie

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#14: Regulacje cenzury prewencyjnej polskiego Internetu

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#13: Krajowa produkcja konopi medycznych

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#12: Ochrona informacji genetycznej obywateli RP

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#11 Przestępczość ubezpieczeniowa w polisach OC i AC

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#10 Zwrotne i udziałowe finansowanie NGO, start-up’ów i badań naukowych

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#9 Aktywna polityka właścicielska Skarbu Państwa

#8 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta odpadów

#7 Energia jądrowa dla Polski

#6 Jak reagować na epidemię koronawirusa?

#5 Planowanie przestrzenne

#4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

#3 Refundacyjny Tryb Rozwojowy

#2 Związki zawodowe w służbach mundurowych

#1 Fundacja rodzinna

Concept papers

#5 potencjał ekspansji zagranicznej Grupy Orlen

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#4 polsko-koreański sojusz technologiczny

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#3 Interwencyjna budowa mieszkań socjalnych

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#2 Szkolenie ogólnowojskowe zamiast służby zasadniczej

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#1 Polski robodoradca

POBIERZ

Wyślij plik na adres:


Mapa polskiej gospodarki

Mapa polskiej energetyki 2030+