Raporty

Polityka akcyzowa Ministerstwa Finansów czy Komisji Europejskiej?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: matematyka systemu emerytalnego

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Kto ukradł Polakom apteki?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: obywatelski dochód pasywny

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Save&Invest: prawo chroniące pieniądze Polaków

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Gdzie giną pieniądze w służbie zdrowia?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Strategia dla Polski. Silne państwo w regionie ABC.

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Biała Księga. Sprawne i efektywne państwo.

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Policy papers

#11 Przestępczość ubezpieczeniowa w polisach OC i AC

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#10 Zwrotne i udziałowe finansowanie NGO, start-up’ów i badań naukowych

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

#9 Aktywna polityka właścicielska Skarbu Państwa

Pobierz

#8 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta odpadów

Pobierz

#7 Energia jądrowa dla Polski

Pobierz

#6 Jak reagować na epidemię koronawirusa?

Pobierz

#5 Planowanie przestrzenne

Pobierz

#4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Pobierz

#3 Refundacyjny Tryb Rozwojowy

Pobierz

#2 Związki zawodowe w służbach mundurowych

Pobierz

#1 Fundacja rodzinna

Pobierz

Concept papers

#1 InvestBLIK: polski robodoradca

POBIERZ

Wyślij plik na adres:


Mapa polskiej gospodarki

Mapa polskiej energetyki 2030+