18 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uczestnicy Save&Invest Forum zastanawiali się jak skutecznie rozwijać wiedzę ekonomiczną Polaków, w jaki sposób dostępność produktów finansowych i ich parametry powinny być prezentowane w przekazach reklamowych i informacyjnych oraz jak przywrócić zaufanie do instytucji finansowych oraz państwa jako regulatora i nadzorcy rynku.
Na podstawie zapisu dźwiękowego z Forum przygotowany został raport z rekomendacjami dla firm oferujących produkty inwestycyjne oraz instytucji nadzoru rynku. Dokument trafił na ręce przedstawicieli Rządu RP, sejmowych i senackich Komisji Finansów, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mediów i interesariuszy branżowych: przedsiębiorstw finansowych, organizacji pozarządowych, związków branżowychi instytucji publicznych.

3 września 2020 r. w Centrum Prasowym PAP odbyła się prezentacja raportu „Save&Invest: Prawo chroniące pieniądze Polaków”. Zaproszeni przez Forum Prawo dla Rozwoju eksperci odnieśli się do wizji „zero oszustw finansowych” sformułowanej przez prowadzącego prezentację dra Konrada Henniga. Udział w prezentacji raportu wzięli:
Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Programowej Centrum im. Adama Smitha
Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
Dr Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm RP
Senator Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli

Polskie społeczeństwo bogaci się, a Polacy są coraz bardziej świadomi, jaką rolę odgrywa oszczędzanie. Edukacja ekonomiczna jest ważna, jednak udział samego państwa jako regulatora i nadzorcy rynku jest nieoceniony. – Obywatele mają prawo oczekiwać od Państwa skutecznego działania – mówił senator Krzysztof Kwiatkowski podczas dzisiejszej prezentacji. Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych może stanowić zabezpieczenie dla Polaków przed stratami tylko, jeśli będą realnie egzekwowane. – Przemyślane prawo ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorcom i państwu. Nie wystarczy samo tworzenie prawa dla prawa – komentował prof. dr hab. Konrad Raczkowski.

Poseł Tomasz Rzymkowski apelował o lepszą współpracę instytucji publicznych w ściganiu oszustów finansowych. Prof. dr hab. Konrad Raczkowski studził zapał, przypominając, że każdy produkt finansowy był zatwierdzany przez KNF. – Nie łudźmy się, że taka instytucja w momencie kryzysowym przyzna się do błędu.

Sytuacja na rynku w dobie pandemii jest niepewna. Podczas prezentacji, senator Krzysztof Kwiatkowski skomentował -,,Większość z nas chciałaby zarabiać w sposób stały. Niestety nie będzie to możliwe w najbliższym czasie.” Z kolei prof. dr hab. Robert Gwiazdowski przewiduje, że czeka nas fala nowych podatków, które dla zmyłki nie będą nazywane podatkami.

Chociaż w inwestowaniu Polacy nie są skłonni do ryzyka, to wciąż wpadają w sidła różnego typu oszustów. – Tu sama edukacja, choć potrzebna, nie wystarczy. Niezbędne jest wypracowanie mechanizmów prawnych w zakresie nadzoru rynku i skutecznego zwalczania przestępstw, lecz również działań przedsiębiorstw finansowych zabezpieczających Polaków przed utratą pieniędzy – mówi dr Konrad Hennig, dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju.

KONCEPCJA:

W 2019 r. oszczędności Polaków wzrosły do rekordowej sumy 2 bilionów złotych. Najwyższe odczyty notuje – badana od 9 lat – skłonność do oszczędzania, zaś kwota odkładanych przez gospodarstwa domowe środków przekroczyła w ubiegłym roku 500 zł miesięcznie. Skłania to coraz więcej osób do poszukiwania nowych sposobów lokowania oszczędności. Polski rynek usług finansowych czeka w najbliższych latach rewolucja: technologiczna i w ramach oferty produktowej. Polski rynek powoli staje się dojrzałym rynkiem kapitalistycznym, a klienci oczekują usług uwzględniających ich interesy i dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Do nowych wyzwań już dzisiaj przygotowują się fin-techy, ale również tradycyjne instytucje finansowe będą musiały w nadchodzącej dekadzie dostosowywać swoje modele biznesowe do nowych oczekiwań klientów.
Nadrzędnym celem warsztatów będzie wypracowanie rozwiązań w zakresie właściwego programowania dalszego rozwoju produktów finansowych oraz regulacji prawnych dotyczących świadczenia usług doradztwa finansowego, służących budowaniu bezpieczeństwa finansowego Polaków na bazie spójnej koncepcji zmian w systemie produktów finansowych, narzędzi i kierunków inwestycyjnych oraz rozwiązań prawnych, uwzględniających tym samym odpowiedzi, na wymogi rosnącego i zmieniającego się rynku finansowego.

CELE:
1. Stworzenie przepisów prawa tworzących warunki rynkowe zabezpieczające Polaków przed utratą środków finansowych.
2. Wypracowanie spójnej koncepcji zmian w systemie produktów finansowych, narzędzi i kierunków inwestycyjnych, politycznych oraz rozwiązań prawnych, jako odpowiedź na wymogi rosnącego i zmieniającego się rynku finansowego.
3. Opracowanie koncepcji rozwoju innowacyjności technologicznej firm inwestycyjnych będących partnerami polskiej gospodarki, we współpracy z organami publicznymi.
4. Rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu struktury podaży produktów finansowych, oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

PROGRAM:
10.00-10.15 Powitanie uczestników, wprowadzenie.
10.15-11.15 Klienci
Czy konserwatyzm finansowy Polaków służy oszczędzającym?
Jak skutecznie edukować uczestników rynku kapitałowego?
Jak przywrócić zaufanie do rynku kapitałowego?
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.30 Produkty
Nowe standardy obsługi i kanały dystrybucji produktów finansowych.
Profilowanie ryzyka i ograniczanie nadużyć w złożonych produktach finansowych.
12.30-13.00 Lunch
13.00-15.00 Branża
Jak ograniczać misselling?
Jak wspierać reprezentowanie interesów klientów przed doradców finansowych?
Jak skutecznie blokować możliwości działania oszustów finansowych?

EFEKTY:

Na podstawie zapisów z warsztatów przygotowany został raport strategiczny z postulatami dla interesariuszy i decydentów politycznych, opatrzony wprowadzeniem do poruszanej tematyki oraz prezentacją złych praktyk z branży finansowej. Analiza wniosków uczestników warsztatów była nakierowana na osiągnięcie wymiernych efektów o potencjale inspirowania konkretnych decyzji politycznych i organizacyjnych. Dokument trafił na ręce przedstawicieli Rządu RP, nadzoru rynku finansowego, sejmowych i senackich Komisji Finansów, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mediów i interesariuszy branżowych.