Nasi eksperci

Konrad Hennig
Konrad HennigDyrektor programowy
Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Henryk Siodmok
Henryk SiodmokEkspert ds. gospodarczych
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent AEK oraz studiów MBA ISEAD w Fontainbleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 r. W latach 1989-2006 analityk, konsultant i manager w Pasco Company, Bain&Co, Tenneco Automotive Polska, FLiD Drumet, Carman Polska, US Pharmacia. W latach 2007 – 2019 prezes Grupy ATLAS. Od 2019 prezes i współwłaściciel spółki Dobrowolski sp. z o.o. Współautor i autor publikacji ekonomicznych, w szczególności z zakresu przedsiębiorczości, kwestii reform podatkowych i wspólnych obszarów walutowych.
Arkadiusz Adamczyk
Arkadiusz AdamczykEkspert ds. polityki zagranicznej
Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”. Dyrektor instytutu badawczego w Sieci Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej.
Dominik S. Kwiatkowski
Dominik S. KwiatkowskiEkspert ds. rynków finansowych
Student IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs podoficerski w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz kurs oficerski na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pracował w UKNF, Clifford Chance oraz kancelarii Kudrycka Law.
Mateusz Wypyszyński
Mateusz WypyszyńskiEkspert ds. rynku ubezpieczeniowego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie studiów aktywny wolontariusz wydziałowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wielokrotny beneficjent programów stypendialnych Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Laureat konkursu branżowego na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń w roku 2019. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są ubezpieczenia gospodarcze i prawne aspekty ich dystrybucji. Zawodowo zajmuje się zastępstwem procesowym w sprawach odszkodowawczych oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.
Maciej Flis
Maciej FlisEkspert ds. podatków
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Były pracownik Departamentu Podatków Dochodowych oraz były Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów. Pracował w kancelarii adwokackiej oraz wiodącej polskiej firmie doradztwa podatkowego. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W pracy zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, a także regulacjami administracyjnymi działalności gospodarczej.
Jarosław Szczepański
Jarosław SzczepańskiEkspert ds. legislacji
Radca prawny, doktor habilitowany nauk politycznych i administracji. Posiada doktoraty z prawa i nauk o polityce oraz dyplom Szkoły Dyplomacji Praktycznej, Concordia University w Montrealu. Wykładowca akademicki, Fulbright Fellow na Ohio State University (2021), Visiting Scholar na Victoria University of Wellington (2023). Ekspert instytucji krajowych i zagranicznych (KE, NIW, MEIN). Posiada doświadczenie zarządcze zdobyte w sektorze publicznym i NGO. Specjalizuje się w prawie publicznym oraz systemach politycznych.
Kacper Maruszczak
Kacper MaruszczakEkspert ds. energetyki
Magister geologii złożowej i gospodarczej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył także 4-letni program studiów doktorskich. Absolwent studiów podyplomowych SGH na kierunku Handel Energią na Rynku Europejskim. Były pracownik naukowy, obecnie project manager oraz geolog realizujący projekty górnicze i energetyczne m.in. w Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Albanii, Polsce. Inicjator innowacyjnych koncepcji i przedsięwzięć z obszaru poszukiwania, rozpoznawania, zagospodarowania i eksploatacji złóż surowców, a także dla sektora energetyki, karbochemii i metalurgii.
Podczas pracy dla JSW Innowacje zaangażowany w proces transformacji energetycznej. Uczestniczył m.in. w tworzeniu koncepcji i rozwiązań programów IPCEI oraz Coal Regions in Transition. Autor strategii dla podmiotów branży górniczej.
Jakub Kulesza
Jakub KuleszaEkspert ds. IT
Architekt IT, absolwent makrokierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji, członek Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju oraz ds. Deregulacji.
Wojciech Lieder
Wojciech LiederEkspert ds. bezpieczeństwa
Doktor nauk społecznych, analityk ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, skandynawista. Zawodowo związany z sektorem AML jako analityk ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ekspert Fundacji Naukowej Norden Centrum, Ośrodka Myśli Politycznej, Portalu brd24.pl. Współpracownik MSZ. Nauczyciel akademicki w Instytucie Skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista ds. instrumentów pochodnych na rynkach pozagiełdowych.
Weronika Tokarska
Weronika TokarskaEkspert ds. life science
Inżynier biotechnologii, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontynuuje edukację i badania na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemii. Pracowała w laboratorium Biologii Molekularnej Roślin na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) oraz przy projekcie ERC Starting Grant McHAP w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, SGGW. Wielokrotna stypendystka Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Maciej Pakowski
Maciej PakowskiEkspert ds. ochrony środowiska
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska, prawem wodnym, gospodarką odpadami oraz prawem pracy. W przeszłości pracował w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Łodzi, a obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką.
Mateusz Ambrożek
Mateusz AmbrożekEkspert ds. polityk publicznych
Doktorant nauk politycznych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, a wcześniej doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Rozwoju. Współpracował z Instytutem Geopolityki, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych.
Jakub Pietkiewicz
Jakub PietkiewiczEkspert ds. zarządzania w administracji
Doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie zarządzania i marketingu oraz zarządzania finansami. Wieloletni pracownik samorządowy i w sektorze spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współkieruje państwowym instytutem badawczym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa.
Kamil Ratajczyk
Kamil RatajczykAnalityk ds. legislacji
Student IV roku prawa, ze specjalizacją prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta Rektora UŁ. I Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber oraz Wiceprezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego. Publicysta oraz analityk portali Latarnik Kaliski i Wielkopolska Historycznie. Zainteresowany prawem podatkowym, handlowym oraz administracyjnym, z którymi doświadczenie praktyczne zdobywał w łódzkich kancelariach prawnych.
Szymon Witkowski
Szymon WitkowskiEkspert ds. gospodarczych
Ukończył studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz administracyjne na Uniwersytecie Gdańskim. Aplikant radcowski OIRP w Warszawie. Członek zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno- Społecznych. Zawodowo związany z największą instytucją kultury w Polsce, a także z różnymi ośrodkami naukowymi, stowarzyszeniami oraz kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w zagadnieniach na pograniczu prawa, ekonomii i finansów. Praktyk prawa nieruchomości, cywilnego, handlowego, podatkowego i administracyjnego.