W środę, 28 czerwca zapraszamy na Forum Implementacji Prawa Unijnego. Z udziałem przedstawicieli kilku ministerstw pracować będziemy nad standardami implementacji prawa unijnego. W trakcie wydarzenia podjęte zostaną kwestie dotyczące sposobu i zakresu implementacji oraz dobrych praktyk w całym procesie tworzenia prawa unijnego, transpozycji i skarżenia do TSUE.

Referaty wspomagające wygłoszą m.in.:

dr hab. Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki (moderator wydarzenia)

prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Jarosław Szczepański, Uniwersytet Warszawski, radca prawny

Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres forum@law4growth.com