Zapraszamy do zapoznania się zaisem debaty pt. „Wpływ systemu kaucyjnego na samorządowy system gospodarowania odpadami”, która odbyła się 9 kwietnia 2024 r. o godzinie 14:00 w Centrum Prasowym PAP.

W trakcie debaty rozwinięte zostały wątki poruszone w #Law4Growth policy paper #8.

Debata poświęcona była skutkom wejścia w życie przepisów o systemie kaucyjnym na funkcjonowanie samorządów. Podczas dyskusji z poruszona została problematyka wpływu tych regulacji na komunalny system zbiórki odpadów działający w samorządach. Biorący udział w dyskusji eksperci przedyskutowali także kwestie konieczności pilnego wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisów o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

W debacie wzięli udział:
Anita Sowińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Maciej Kiełbus – Związek Miast Polskich
Leszek Świętalski – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Karol Wójcik – Izba Branży Komunalnej
Krzysztof Gruszczyński – Polska Izba Gospodarki Odpadami
Moderatorem był Daniel Czyżewski, analityk ds. energii i klimatu.