Od początku roku trwa wymiana korespondencji pomiędzy urzędami podlegającymi Ministerstwu Zdrowia w celu określenia statusu prawnego nowej kategorii wyrobów nikotynowych – saszetek doustnych. Mimo ich obecności na polskim rynku od 2021 r., nie ma żadnych krajowych standardów, jakie musi spełniać ten wyrób nikotynowy. Tymczasem pojedyncza saszetka może w skrajnym przypadku zawierać 50 mg nikotyny, czyli prawie dziesięciokrotność stężenia jednego papierosa, co stanowi zagrożenie dla zdrowia nieświadomych użytkowników.

Forum Prawo dla Rozwoju zwróciło się pisemnie z apelem o rozwiązanie problemu do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), z którego odpowiedzią można zapoznać się tutaj.

Prezes URPL, Grzegorz Cessak, poinformował w odpowiedzi na pismo, że ”mając na uwadze wagę problemu i potencjalne poważne konsekwencje wynikające z nieograniczonego dostępu do ww. produktów, w szczególności w przypadku ich stosowania przez osoby nieletnie” skierował sprawę do ministra zdrowia.

Forum Prawo dla Rozwoju postuluje o wprowadzenie w Polsce przepisów:

  • jasno zakazujących sprzedaży woreczków nikotynowych osobom niepełnoletnim,
  • obejmujących woreczki krocząco rosnącą stawką akcyzy w ramach tzw. mapy drogowej,
  • określających wymogi dot. oznaczania ostrzeżeniami opakowań woreczków nikotynowych,
  • nakładających ustawowe limity zawartości nikotyny w woreczkach nikotynowych, np. na poziomie 20 mg.

Prezes URPL ocenił, że uwzględniając skład i sposób stosowania woreczków nikotynowych, należałoby je traktować prawnie analogicznie do papierosów elektronicznych i ująć w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jako lex specialis. Przeczytaj całość pisma Prezesa URPL.