Po roku prac nad wypracowaniem rekomendacji na rzecz uzdrowienia całkowicie rozchwianego podatku akcyzowego, zdecydowaliśmy się uruchomić kampanię społeczną choraakcyza.pl Przypominamy drogę, jaka nas do tego punktu doprowadziła.

W IV numerze kwartalnika Save&Invest zebraliśmy największe rozbieżności w konstrukcji akcyzy (patrz: infografika poniżej). W Głosie Podatnika apelowaliśmy o rozszerzenie kategorii wyrobów akcyzowych np. o suplementy diety.

Wzięliśmy udział w I i II Forum Akcyzowym przy Ministerstwie Finansów. Reprezentujący Forum L4G Szymon Witkowski pełnił funkcję przewodniczącego grupy 2 ds. e-papierosów, a Konrad Hennig był członkiem grupy 3 zajmującej się wyrobami nowatorskimi i produktami innowacyjnymi.

Przygotowaliśmy stanowisko, które zostało całkowicie pominięte przy przygotowywanej równolegle do naszych prac nowelizacji ustawy akcyzowej.

Prowadząca I Forum Akcyzowe 29 czerwca 2021 r. Maria Rutka, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego, postawiła przed członkami grup roboczych zadanie wypracowania rekomendacji dla planowanej na IV kwartał nowelizacji ustawy akcyzowej. Projekt przepisów powstał jednak równolegle do prac grup roboczych, bez uwzględnienia żadnego z ich postulatów.

Poczuliśmy, iż Forum Akcyzowe stanowiło zasłonę dymną dla przygotowania rozwiązań potęgujących nierównoprawne traktowanie segmentów rynku, które przyczynią się do dalszego pogłębiania problemów społecznych przy jednoczesnym uszczupleniu potencjalnych dochodów budżetowych. Luka akcyzowa jest dzisiaj tak duża, jak w 2016 r. w podatku VAT. W momencie wejścia Polski do UE stosunek wpływów z akcyzy do wpływów z VAT wynosił ok 50%, jednakże już piętnaście lat później w 2019 roku dochody z akcyzy stanowiły zaledwie 40% dochodów z VAT.

Zdecydowaliśmy się uruchomić kampanię społeczną choraakcyza.pl Zapraszamy do udzielania wsparcia dla naszych wysiłków o naprawę polskiego systemu podatkowego w postaci darowizn finansowych, jakie pozwolą nam zwiększyć zasięg naszej kampanii. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek Stowarzyszenia L4G: 25 1090 1304 0000 0001 1541 8778 bądź za pośrednictwem poniższego formularza szybkich płatności.