Zapraszamy do wzięcia udziału w kontynuacji prac Forum Akcyzowego, którego organizacji podejmuje się Forum Prawo dla Rozwoju pół roku po odwołaniu zarządzenia Ministra Finansów jako jego organu doradczego. Konferencja odbędzie się 8 grudnia w godzinach 9:30-14:00. Udostępniona zostanie transmisja ze spotkania na naszym kanale YouTube pod linkiem Law4Growth. Bezpośredni udział i możliwość zadawania pytań będzie możliwa po dołączeniu do konferencji na platformie Microsoft Team’s. Link poniżej. 

Forum Akcyzowe Law4Growth

Forum Akcyzowe było przełomowym pomysłem, który ożywił publiczną dyskusję o podatku akcyzowym, jego funkcjach, rynku wyrobów nikotynowych czy potrzebach finansowych państwa i źródłach ich finansowania.

Mimo, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów równolegle do prac Forum Akcyzowego opracowało nowelizację ustawy akcyzowej, to jednak niektóre koncepcje zaprezentowane na Forum zyskały uznanie prawodawcy. Należy tu wspomnieć choćby koncepcję tzw. mapy akcyzowej, stabilizującej warunki opodatkowania, a jednocześnie pozwalającą efektywniej planować wpływy budżetowe. Ponadto w ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zaprezentowało koncepcję zmiany definicji płynu do papierosów elektronicznych, której kształt w ogromnym stopniu wynika z rekomendacji Grupy Roboczej Forum Akcyzowego poświęconej papierosom elektronicznym. Samo Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu powołuje się na rekomendację wypracowaną przez tę właśnie grupę roboczą.

Likwidacja Forum Akcyzowego w kwietniu tego roku, była dla nas zaskoczeniem i rozczarowaniem, gdyż zrezygnowano z ciekawej formuły dialogu o ważnych problemach i to bez wykorzystania nawet ułamka potencjału tego rodzaju platformy.

Aktualnie toczą się prace nad tzw. nowa dyrektywą tytoniową. Jest to bardzo ważny i newralgiczny moment, gdyż Polska jest istotnym miejscem dla branży tytoniowej, zarówno jako rynek, jednak przede wszystkim jako miejsce produkcji. W związku z powyższym, konieczne jest zdefiniowanie polskiego interesu państwowego, a następnie prezentacja i realizacja go na szczeblu unijnym. 

Obrady Forum poprowadzi dr hab. Jarosław Szczepański, prawnik i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, a wszystkie informacje o pracach Forum zamieścimy na stronie www.forumakcyzowe.pl

Pragniemy zaznaczyć, że obrady Forum Akcyzowego, będą odbywać się za pośrednictwem platformy telekonferencyjnej, a także będą one transmitowane na żywo za pośrednictwem platformy youtube. Przewidujemy możliwość zabrania głosu przez innych uczestników w ramach komentarza i dyskusji do wygłoszonych referatów.