Czy wojna technologiczna pomiędzy USA a Chinami rozegra się głównie w Europie? Publikujemy nowy numer kwartalnika Save&Invest.

Zwrot polityki amerykańskiej w kierunku Azji w ciągu zaledwie dekady przeszedł od wzmocnienia obecności wojskowej na Pacyfiku poprzez fazę wojny handlowej i celnej do rywalizacji technologicznej. Rywalizacja mocarstw dotyczy technologii – czynnika siły o dynamicznie rosnącym znaczeniu. Od stopnia opanowania kluczowych technologii będzie uzależnione miejsce państw w układach sojuszniczych – na ile uwzględniane są ich interesy i jak chronione jest ich bezpieczeństwo.

Polska potrzebuje na nowo określić swoje miejsce w układzie międzynarodowym, którego istotnym czynnikiem będzie stopień opanowania kluczowych technologii. Dotychczasowy model rozwoju imitacyjnego (indukowanego transferem know-how z Zachodu) jest nie do utrzymania w najbliższej przyszłości, a polityka rozwojowa państwa musi nabrać dużo większej samodzielności i dynamiki. Granty i zwolnienia podatkowe nie będą dłużej skutecznym narzędziem przyciągania istotnych dla polskiej gospodarki inwestycji. Nastąpi zacieśnienie kontroli nad kluczowymi technologiami, dającymi przewagi ekonomiczne i militarne.

Save&Invest: Wojna technologiczna czyli nowa doktryna rozwoju

POBIERZ

Wyślij plik na adres: