Stowarzyszenie L4G istnieje od 2010 roku, a po dziesięciu latach działalności rozpoczęliśmy przygotowania do utworzenia własnego kapitału żelaznego. Na podstawie analizy potrzeb Stowarzyszenia opracowaliśmy kompleksową strategię działania na kolejne lata. Chcemy dążyć do koncentracji naszych działań na dwóch głównych obszarach: edukacji finansowej w ramach kampanii społecznej ,,Kokosza, grosz do grosza!’’ oraz cylu wydawniczego ,,Save&Invest’’, a także na prowadzeniu think tanku Forum Prawo dla Rozwoju. Prace eksperckie pod szyldem #Law4Growth prowadzimy już od 2014 roku, dążąc do inicjowania zmian w prawie, które służą dobru publicznemu i interesowi Państwa. Działalnością edukacyjną zajmujemy się od trzech lat i pod szyldem ,,Kokosza, grosz do grosza!’’ prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży, zaś kwartalnik,,Save&Invest’’ kierujemy do uczestników polskiego rynku kapitałowego. Wydaliśmy grę planszową Oszczędzajko, ceramiczną, ręcznie wykonaną skarbonkę w kształcie kokoszkioraz książeczkę z edukacyjnymi bajkami dla dzieci Grosze, kokosze i inne historie o oszczędzaniu. Kapitał żelazny przyczyni się do stabilizacji naszej organizacji, dając gwarancję kontynuacji działalności niezależnie od bieżących dochodów. Do końca 2021 r. planujemy uruchomić prowadzony publicznie portfel inwestycyjny akcji i obligacji. Głównym źródłem funduszu żelaznego #L4G będą darowizny otrzymane od naszych Darczyńców, dlatego prosimy o regularne wpłaty dowolnej kwoty na rachunek Stowarzyszenia L4G: 25 1090 1304 0000 0001 1541 8778. Pomóż nam wzmocnić siłę naszych zabiegów o respektowanie dobra wspólnego w przestrzeni debaty publicznej. Kapitał żelazny przyczyni się do stabilizacji naszej organizacji, dając gwarancję kontynuacji działalności niezależnie od bieżących dochodów. Do końca 2021 r. planujemy uruchomić prowadzony publicznie portfel inwestycyjny akcji i obligacji. Głównym źródłem funduszu żelaznego #L4G będą darowizny otrzymane od naszych Darczyńców.

Save&Invest: kapitał żelazny organizacji pozarządowej

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Do fundamentalnych reguł strategii inwestycyjnej opracowanej przez Stowarzyszenie L4G należą:

 • dominacja analizy fundamentalnej, w szczególności na poziomie makroekonomicznym i branżowym;
 • wykorzystanie wielu klas aktywów w proporcji zgodnej z odczytaniem faz cyklu koniunkturalnego;
 • redukowanie zmienności poprzez preferencję inwestycji pasywnych;
 • uśrednianie cen zakupu;
 • wykorzystanie mechanizmu procentu składanego – reinwestowanie całości lub części zysków;
 • preferencja inwestycji przynoszących dochód pasywny;
 • akceptacja zjawiska regresji do średniej stóp zwrotu z poszczególnych klas aktywów oraz poszczególnych aktywów w horyzoncie długoterminowym.

Optymalna spółka w portfelu naszego kapitału żelaznego powinna posiadać:

 • niskie wskaźniki zadłużenia i niezagrożoną płynność;
 • stabilną historię wyników finansowych oraz perspektywę ich wzrostu w perspektywie co najmniej kilku kwartałów;
 • niskie poziomy wskaźników na tle branży, zaniżoną wycenę rynkową w stosunku do wyceny przedsiębiorstwa;
 • trend wzrostowy wyników, a jednocześnie przestrzeń do dalszego rozwoju (nowe produkty, duży i rosnący rynek) – wysoki ROIC przy rosnącym poziomie gotówki generowanej z działalności operacyjnej (np. free cash flow).