W Save&Invest Forum wzięli udział kluczowi eksperci, menedżerowie wyższego szczebla, doradcy  finansowi, przedstawiciele podmiotów publicznych i pracownicy naukowi. Uczestnicy zastanawiali się jak skutecznie rozwijać wiedzę ekonomiczną Polaków, w jaki sposób dostępność produktów finansowych i ich parametry powinny być prezentowane w przekazach reklamowych i informacyjnych i jak przywrócić zaufanie do instytucji finansowych oraz państwa jako regulatora i nadzorcy rynku.
Na podstawie zapisu dźwiękowego z Forum przygotowany został raport strategiczny z rekomendacjami dla firm oferujących produkty inwestycyjne oraz instytucji nadzoru rynku. Dokument trafił na ręce przedstawicieli Rządu RP, sejmowych i senackich Komisji Finansów, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mediów i interesariuszy branżowych: przedsiębiorstw finansowych, organizacji pozarządowych, związków branżowychi instytucji publicznych.

CELE:
1. Stworzenie przepisów prawa tworzących warunki rynkowe zabezpieczające Polaków przed utratą środków finansowych.
2. Wypracowanie spójnej koncepcji zmian w systemie produktów finansowych, narzędzi i kierunków inwestycyjnych, politycznych oraz rozwiązań prawnych, jako odpowiedź na wymogi rosnącego i zmieniającego się rynku finansowego.
3. Opracowanie koncepcji rozwoju innowacyjności technologicznej firm inwestycyjnych będących partnerami polskiej gospodarki, we współpracy z organami publicznymi.
4. Rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu struktury podaży produktów finansowych, oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

PROGRAM:
10.00-10.15 Powitanie uczestników, wprowadzenie. Przemówienie otwierające: dr Witold Waszczykowski, europoseł, członek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
10.15-11.15 Klienci
Czy konserwatyzm finansowy Polaków służy oszczędzającym?
Jak skutecznie edukować uczestników rynku kapitałowego?
Jak przywrócić zaufanie do rynku kapitałowego?
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.30 Produkty
Nowe standardy obsługi i kanały dystrybucji produktów finansowych.
Profilowanie ryzyka i ograniczanie nadużyć w złożonych produktach finansowych.
12.30-13.00 Lunch
13.00-15.00 Branża
Jak ograniczać misselling?
Jak wspierać reprezentowanie interesów klientów przed doradców finansowych?
Jak skutecznie blokować możliwości działania oszustów finansowych?

KONCEPCJA:

W 2019 r. oszczędności Polaków wzrosły do rekordowej sumy 2 bilionów złotych. Najwyższe odczyty notuje – badana od 9 lat – skłonność do oszczędzania, zaś kwota odkładanych przez gospodarstwa domowe środków przekroczyła w ubiegłym roku 500 zł miesięcznie. Skłania to coraz więcej osób do poszukiwania nowych sposobów lokowania oszczędności. Polski rynek usług finansowych czeka w najbliższych latach rewolucja: technologiczna i w ramach oferty produktowej. Polski rynek powoli staje się dojrzałym rynkiem kapitalistycznym, a klienci oczekują usług uwzględniających ich interesy i dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Do nowych wyzwań już dzisiaj przygotowują się fin-techy, ale również tradycyjne instytucje finansowe będą musiały w nadchodzącej dekadzie dostosowywać swoje modele biznesowe do nowych oczekiwań klientów.
Nadrzędnym celem warsztatów będzie wypracowanie rozwiązań w zakresie właściwego programowania dalszego rozwoju produktów finansowych oraz regulacji prawnych dotyczących świadczenia usług doradztwa finansowego, służących budowaniu bezpieczeństwa finansowego Polaków na bazie spójnej koncepcji zmian w systemie produktów finansowych, narzędzi i kierunków inwestycyjnych oraz rozwiązań prawnych, uwzględniających tym samym odpowiedzi, na wymogi rosnącego i zmieniającego się rynku finansowego.

EFEKTY:

Na podstawie zapisów z warsztatów przygotowany został raport strategiczny z postulatami dla interesariuszy i decydentów politycznych, opatrzony wprowadzeniem do poruszanej tematyki oraz prezentacją złych praktyk z branży finansowej. Analiza wniosków uczestników warsztatów była nakierowana na osiągnięcie wymiernych efektów o potencjale inspirowania konkretnych decyzji politycznych i organizacyjnych. Dokument trafił na ręce przedstawicieli Rządu RP, nadzoru rynku finansowego, sejmowych i senackich Komisji Finansów, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mediów i interesariuszy branżowych.