Prezentujemy relację z I edycji Forum Data Center, która odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji 29 listopada 2023 r. w partnerstwie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wydarzenie zgromadziło prawie setkę ekspertów i dało początek dalszym pracom grupy roboczej z szerokim udziałem przedstawicieli branży.