#Law4Growth policy paper #9 poświęciliśmy aktywnej polityce właścicielskiej Skarbu PaństwaCałość tekstu znajduje się pod tym linkiem.

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa w 2016 r. doprowadziła do nieusystematyzowanego rozproszenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Model oparty na przypisaniu nadzoru ministrowi odpowiadającemu za dany dział administracji rządowej, w którym funkcjonuje spółka, miał spowodować zwiększenie efektywności nadzoru, a zatem podejmowanie decyzji lepiej ugruntowanych w znajomości realiów danego sektora gospodarki.

Ekspert Forum Prawo dla Rozwoju, Mateusz Ambrożek podkreśla, że działania spółek Skarbu Państwa powinny zostać wpisane w szersze ramy o charakterze politycznym i makroekonomicznym.

Istotnym celem nadzoru właścicielskiego powinno być poszukiwanie efektu skali i korzyści wynikających z synergii, co możliwe jest tylko poprzez poprawne metodologicznie planowanie strategiczne działań.

#Law4Growth Policy Paper #9: Aktywna polityka właścicielska Skarbu Państwa