Na zaproszenie przewodniczącego zespołu parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Lekowego i Rynku Aptecznego w Polsce, pana posła Pawła Rychlika zaprezentowaliśmy dzisiaj wnioski wypracowane w raporcie Forum Prawo dla Rozwoju pt. ,,Refundacyjny Tryb Rozwojowy’’.

Raport przedstawiający sytuację na rynku leków w Polsce z uwzględnieniem otoczenia regulacyjnego w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa dostaw leków tworzyliśmy we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Polskiego Związku Producentów Przemysłu Farmaceutycznego, kancelarii adwokackich oraz firm doradczych.

Podczas posiedzenia zespołu poruszane były kwestie zagrożeń wynikających z braku dostępności leków, braku wpływów podatkowych płynących z produkcji leków w kraju, czy ograniczeń rozwoju sektora badawczo-rozwojowego. Pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wskazywała na proces likwidacji aptek w małych miejscowościach, do których najpierw nie docierają leki, a później znikają klienci, szukający domyślnie leków w większych ośrodkach.

Zwracaliśmy uwagę na konieczność wzmocnienia zasobów polskich firm, aby umożliwić im wzięcie udziału w rewolucji technologicznej związanej z przejściem od produkcji chemicznej leków do produkcji biologicznej.

Minister Maciej Miłkowski podkreślił, że tylko 30% leków sprzedawanych w aptekach jest produkowane w Polsce, a na czele Europejskiej Strategii Farmaceutycznej powinno być wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego. Korzyści płynące z Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, powinny być realnymi zachętami dla producentów do wzmocnienia swojej obecności produkcyjnej w Polsce.

Również Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślał wagę szybkiej finalizacji prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, wskazując wiodącą rolę Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze.

Przewodniczący zespołu, poseł Paweł Rychlik konkludował wnioski płynące z przebiegu posiedzenia: – Zdrowie i rozwój to ścieżka, na którą pozwala RTR, dlatego głównym celem prac zespołu będzie skuteczna koordynacja wdrożenia tego mechanizmu w życie, a ustalenia prac zespołu trafią do Prezesa Rady Ministrów, którego rolą powinna być dalsza koordynacja prac legislacyjnych w tym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.