Wprowadzenie na rynek polskiego robodoradcy pozwoliłoby sześciu polskim przedsiębiorcom finansowym, będącym założycielami Polskiego Standardu Płatności wziąć udział w rewolucji technologicznej polegającej na większej personalizacji i automatyzacji procesu inwestowania.

Proponujemy wprowadzenie nowej funkcjonalności aplikacji BLIK, umożliwiającej zautomatyzowane budowanie portfela inwestycyjnego (robodoradztwo) w oparciu o tanie, krajowe i zagraniczne fundusze zarządzane pasywnie (ETF-y) oraz obligacje skarbowe dostępne obecnie wyłącznie w DM PKO BP. Stanowiłoby to polską odpowiedź na dwa trendy z rozwiniętych rynków kapitalistycznych, które już dzisiaj wchodzą do Polski tylnymi drzwiami: zautomatyzowanej sprzedaży usług finansowych on-line oraz silnego zwrotu w kierunku inwestycji w fundusze pasywne.

#1 Polski robodoradca

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

Wykorzystanie popularności i renomy systemu płatności BLIK oferuje marketingową i rynkową przewagę, jakiej nie byłby w stanie uzyskać żaden z banków z osobna. Już obecna w aplikacji możliwość dokonywania prostych i szybkich przelewów wpasuje się doskonale w ogólną funkcjonalność robodoradcy, ograniczając pośredników. Podobną przewagę przyniesie możliwość korzystania z usług biur maklerskich banków-założycieli PSP sp. z o.o. oraz oferowania obligacji Skarbu Państwa, dostępnych obecnie wyłącznie dla klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Należy mądrze przemyśleć możliwość implementacji kont IKE oraz IKZE zależnie od celu inwestycyjnego dla odpowiedniej optymalizacji podatkowej. Konsorcjum szesnastu polskich banków może również rozważyć emisję własnych ETF-ów.

Zbilansowany portfel pasywny składający się z odpowiedniej proporcji pasywnych funduszy akcji (najlepiej zagranicznych, o niższym niż w Polsce ryzyku systemowym) oraz obligacji (najlepiej krajowych, aby ograniczyć ryzyko walutowe) zapewnia ograniczenie zmienności w portfelu (wpływ obligacji) a ponadto oferuje nieporównywalnie większe roczne stopy zwrotu, które kumulują się na zasadzie procentu składanego. W długiej perspektywie stanowi idealną alternatywę dla lokat oraz portfela złożonego wyłącznie z obligacji czy krajowych funduszy inwestycyjnych. Polonizacja głównego strumienia obsługi klientów szukających alternatyw dla bardzo drogich TFI oraz nisko oprocentowanych lokat i obligacji skarbowych, przyniesie długoterminowo potężne korzyści dla polskiego rynku kapitałowego. Dla pełnego sukcesu kluczowy może być moment, którego dziś jeszcze mamy szansę nie przespać: stworzenia polskiego robodoradcy i płynnego wprowadzenia na polski rynek funduszy ETF.