Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy inicjatywę Prezydenta Andrzeja Dudy w przedmiocie zagwarantowania w Konstytucji RP członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Minęło jednak pół roku i nie doczekaliśmy się ciągu dalszego. Znaleźliśmy zatem sposób, jak to osiągnąć. Proponujemy zastąpienie w Konstytucji RP odwołania do aktualnie obowiązującej metodologii obliczania długu publicznego (zawartej w ustawie o finansach publicznych), metodologią unijną, która skuteczniej ograniczy apetyt pożyczkowy Ministra Finansów.

Zwróciliśmy się do Pana Prezydenta z petycją o przedłożenie projektu zmiany Konstytucji RP, polegającym na nowelizacji art. 216 ust. 5, określającego sposób obliczania limitu długu publicznego. Uważamy, że jest to optymalne miejsce na konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zaproponowaliśmy następujące brzmienie ust. 5 Art. 216 Konstytucji:

“Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określają ratyfikowane umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 Konstytucji.”

Przeczytaj całość petycji.

Podstawowa różnica pomiędzy metodologią unijną a krajową sprowadza się do ujęcia w metodologii unijnej zadłużenia całego sektora publicznego (general government). Potrzebujemy dzisiaj lepszej ochrony stabilności finansowej przed pokusami fiskalnej nieodpowiedzialności w nadchodzących czasach. Zapraszamy Państwa do aktywnego poparcia naszego postulatu poprzez udostępnianie go w mediach społeczościowych oraz udział w sfinansowaniu jego obecności w mediach.