Niepełne pokrycie terytorium kraju planami zagospodarowania przestrzennego (zaledwie 30,8% na koniec 2018 r.) skutkuje wieloaspektowymi procesami degradacji przestrzennej, a także korupcjogennością procedury wydawania przez gminy decyzji o warunkach zabudowy. Zatrzymanie dalszego pogłębiania tych negatywnych zjawisk możliwe jest w drodze szybkiej interwencji legislacyjnej poprzez wyłączenie możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zobowiązując tym samym gminy do przyjęcia planów dla terenów, na których dopuszczają dalszą zabudowę.

Całą ekspertyzę autorstwa dra Konrada Henniga przeczytać można pod linkiem.