Podstawą niniejszej rekomendacji jest stworzenie systemu obsługi inwestora koordynowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Rekomendujemy przeniesienie odpowiedzialności za załatwienie wszystkich formalności urzędowych w procesie inwestycyjnym, niezbędnych dla uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń  z inwestora posiadającego status MSP na punkty i centra obsługi inwestora. Inwestorzy powinni wyłącznie dostarczać niezbędne informacje urzędowi dedykowanemu do obsługi w formule jednego okienka. Ten zaś, w jego imieniu, będzie realizował wszelkie obowiązki urzędowe, pozyskiwał zaświadczenia i dokumenty od innych urzędów oraz dbał o poprawność składanych wniosków.

#16 Pakiet ułatwień dla inwestycji MSP

POBIERZ

Wyślij plik na adres:

W ramach systemu obsługi inwestora postulujemy:

 • Ujednolicenie kompetencji poprzez zaszeregowanie do właściwego poziomu (PAIH – poziom krajowy, Centra Obsługi Inwestorów – samorząd wojewódzki i Punkty Obsługi Inwestorów – samorząd miejski/powiatowy) kompetencji realizowanych do tej pory przez wszystkie jednostki. 

Do kompetencji PAIH należałoby:

 • obsługa inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
 • informowanie inwestorów zagranicznych o obowiązujących przepisach i procedurach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, procesie inwestycyjnym oraz walorach inwestycyjnych regionów,
 • przygotowywanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych. 

Do kompetencji COI należałoby:

 • tworzenie i aktualizowanie regionalnej listy danych dotyczących poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów w województwie, 
 • tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz udostępnienie ich PAIH, 
 • raportowanie statusu projektów inwestycyjnych,
 • wyszukiwanie poddostawców dla inwestorów,
 • wsparcie współpracy między firmami a szkolnictwem zawodowym i wyższym.

Do kompetencji POI należałoby:

 • informowanie inwestorów o procedurach związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego,
 • aranżowanie spotkań z lokalnymi decydentami,
 • wsparcie MSP w procesie inwestycyjnym
 • raportowanie statusu projektów inwestycyjnych.
 • Okresowe badania efektywności obsługi inwestorów, w szczególności polegającą na analizie 1) przyczyn odmów przedsiębiorców, którzy nie chcieli inwestować w danym regionie, 2) czasu realizacji wszystkich czynności w ramach obsługi inwestorów w danych regionach, a także 3) zgłaszanych problemów przez inwestorów oraz pracowników obsługi inwestora. Audyty powinny określać słabe strony funkcjonowania COI oraz rekomendować wnioski polegające na ich usuwaniu.
 • Stworzenie tzw. premii inwestycyjnych motywujących pracowników systemu do dbania o wysoki poziom oraz efektywność działań. 
 • Określenie standardów prowadzenia stron internetowych, zgodnie z którym informacje publikowane na stronie internetowej powinny 1) być dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, 2) prezentować wszystkie formalności prawne oraz podatkowe dla wszystkich branż (według kodów PKD) oraz 3) zawierać przyjazny dla odbiorcy sposób prezentacji (odpowiednie dedykowane zakładki, obecność mapy strony na stronie internetowej, prezentowanie każdego pojedynczego zagadnienia za pomocą infografik, stworzenie przewodników inwestora w każdym z języków urzędowych UE). Należy wykluczyć przypadki dublowania tych samych informacji na wielu stronach internetowych.