Healthcare Policy Forum zgromadziło kluczowych interesariuszy wdrożenia mechanizmu Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, reprezentujących stronę parlamentarną, administrację publiczną, branżowych ekspertów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw farmaceutycznych.
Na podstawie zapisu dźwiękowego dyskusji przygotowany został raport strategiczny zawierajacy rekomendacje prawne dla interesariuszy i decydentów. Dokument trafił na rece przedstawicieli Rzadu RP, sejmowych i senackich Komisji Zdrowia, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mediów i interesariuszy branzowych: organizacji pozarządowych, zwiazków zawodowych i instytucji publicznych.

PROGRAM:
od 09:30 | REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
10:00 | POWITANIE – Grzegorz Dębowski – dyrektor zarządzający
10:05 | WPROWADZENIE dr Konrad Hennig – dyrektor programowy
10:30 -12:30 | DEBATA EKSPERCKA

UCZESTNICY:
Waldemar Buda (sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju), dr Krzysztof Łanda, Barbara Misiewicz-Jagielak (wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), Jakub Szulc (Dyrektor zespołu ds. ochrony zdrowia, EY), Krzysztof Kępiński (członek zarządu, dyrektor relacji zewnętrznych i publicznego rynku szczepionek GSK), Juliusz Krzyżanowski (ekspert Backer McKenzie), Krzysztof Filip (Solidarność), Joanna Niewiadomska (Rzecznik Praw Pacjenta, Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Działań Systemowych), Dominik Dziurda (Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, AOTMiT), Karol Bogusz (Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia), poseł Magdalena Błeńska, Aleksander Mongiało (Departament Analiz – CAS), Agnieszka Krzyżanowska (J&J), Adam Czerwiński (Polski Instytut Ekonomiczny), Joanna Lis, Ewelina Bernaszuk, Beata Wójtowicz (Sanofi).
12:30 -14:00 | ROBOCZY LUNCH (restauracja poziom 0)
przygotowanie pytań i zagadnień do dalszych dyskusji w kilku grupach roboczych.
14:15-16:15 | DEBATA PODSUMOWUJĄCA
Podsumowanie pierwszej tury debaty.
Dyskusja z udziałem gości i słuchaczy.
Podsumowanie debaty.
16:15 | BRIEFING PRASOWY

ZAGADNIENIA:
1. Diagnoza obecnych zasad refundacji leków;
2. Rozszerzenie zasad refundacji leków o nowe kryteria;
3. Potencjał realizacji RTR przez Agencję Badań Medycznych;
4. Potencjalne kryteria RTR:
a) wspieranie produkcji leku i substancji czynnej leku w Polsce,
b) promocja eksportu leków,
c) zapewnienie dostępności leku refundowanego,
d) wspieranie Badań i Rozwoju,
e) wspieranie inwestycji w moce produkcyjne w Polsce;
5. Źródła finansowania nowych kryteriów refundacji leków.