Branża energetyczna, w szczególności paliwowa, stoi w przededniu zmian dyktowanych tak sytuacją gospodarczą, polityczną jak i procesami legislacyjnymi prowadzonymi równocześnie w Warszawie i Brukseli. Mamy nadzieję, że spotkanie branży, jej otoczenia instytucjonalnego tak z sektora publicznego i pozarządowego, jak również środowiska naukowego stanie się impulsem do korzystnych zmian. W trakcie Forum chcielibyśmy podjąć możliwie kompleksowo tematykę paliwową od kwestii podatkowych i biznesowych poczynając, kończąc na kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Współorganizatorem Forum jest Świat Paliw.

Sesja plenarna odbędzie się 11 maja 2023 r. od godziny 10:00.

Logowanie + udział w dyskusji 👉 https://tinyurl.com/bdfcw9nx
Program Ramowy

10:00-10:15 – otwarcie konferencji i przywitanie gości – dr hab. Jarosław Szczepański
10:15-10:30 – słowo od patrona wydarzenia – Świat Paliw
10:30-11:30 – Panel I (PRAWO): moderator dr hab. Jarosław Szczepański
• Pojęcie wyrobów akcyzowych na tle uwarunkowań konstytucyjnych – dr hab. Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, prof. ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej)
• Bariery prawne rozwoju krajowego rynku paliwowego – stan na 2023 r. – mec. Krzysztof Rutowski (Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy)
11:30-11:45 – przerwa
11:45-12:30 – Panel II (PRALKTYKA i BEZPIECZEŃSTWO): moderator dr hab. Jarosław Szczepański
• Magazynowanie paliw przez firmy prywatne i rolnictwo – Tomasz Filiński (Świat Paliw)
• Globalny rynek dostaw ropy naftowej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą – dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz (Uniwersytet Warszawski)
• A green deal industrial plan for the Net-Zero Age – wyzwanie czy szansa dla transformacji energetycznej? – dr Julia Tocicka (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości)
12:30-12:45 – zamknięcie konferencji dr hab. Jarosław Szczepański