Wskazujemy na pilną konieczność przygotowania Polski na przyjęcie na dłuższy okres kilku milionów uchodźców z Ukrainy, których część w pierwszym okresie trafi do obozów przejściowych, ale nie może tam pozostać na sezon jesienno-zimowy. Dostrzegamy przy tym szansę zwiększenia zasobu lokali socjalnych do dyspozycji gmin po kilkunastu miesiącach obecności uchodźców w Polsce, jakie powstać mogą przy wykorzystaniu środków pomocowych z ONZ, USA i UE. Dlatego rekomendujemy pilne uruchomienie programu interwencyjnej budowy lokali socjalnych w procedurze przetargu otwartego nieograniczonego w formie odwróconej licytacji na budowę lub adaptację lokali socjalnych w formule “projektuj i buduj” bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i innych zgód. To rozwiązanie daleko idące, ale jedynie takie może pozwolić na osiągnięcie realnego efektu.

#3 Interwencyjna budowa mieszkań socjalnych

POBIERZ

Wyślij plik na adres: