Czynnikiem ograniczającym dostępność leków konopnych jest cena, wynosząca około 70 zł za 1 gram suszu, co stanowi około dwukrotności nieoficjalnych cen czarnorynkowych, wskazywanych choćby w najnowszym raporcie Krajowego Biura ds. Narkomanii, wynoszących w 2019 r. średnio 34 zł za gram marihuany. Różnica w cenie surowca importowanego z Kanady, Niemiec czy Izraela, przy potencjalnie niższej jakości produktu niewiadomego pochodzenia stanowi najważniejszą przesłankę do poszukiwania rozwiązań, umożliwiających uprawę konopi do celów medycznych w Polsce. 

W obecnym stanie prawnym wszystkie produkty lecznicze opierać się muszą na suszu konopnym importowanym z innych krajów, ze względu na prawny zakaz produkcji krajowej. Legalna, krajowa produkcja konopi, prowadzona pod nadzorem laboratoryjnym, zagwarantuje wysoką wartość terapeutyczną poprzez kontrolę jakości, czystości i składu chemicznego.

W minionych latach brakowało wizji w zakresie prowadzenia spójnej i skutecznej polityki zarówno odnośnie konopi siewnych oraz indyjskich. Jednak w sejmie IX kadencji powstały aż dwa zespoły parlamentarne poświęcone problematyce konopi, a w styczniu 2022 r. Sejm przyjął projekt z druku 1699 nazywany również projektem posła Sachajko, od nazwiska jego pomysłodawcy i głównego autora.

Projekt ustawy wprowadza uprawnienie dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wydanie zezwolenia państwowemu instytutowi badawczemu działającemu pod nadzorem Ministra Rolnictwa na prowadzenie upraw konopi indyjskich do celów medycznych. Projekt ustawy reguluje jednocześnie szereg warunków technicznych mających zagwarantować bezpieczeństwo upraw. Obecnie tylko jedna jednostka gotowa jest na podjęcie takiej działalności – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Już w trakcie pierwszego posiedzenia komisji sejmowych, 25 stycznia br., pojawiały się głosy, wyrażające obawę o niedostateczny zakres otwarcia rynku, przede wszystkim brak mechanizmu konkurencji.

Nie odmawiając śmiałości i przełomowości projektowi zawartemu w druku nr 1699, który niewątpliwie powinien znaleźć poparcie, powinno się dodać do niego lub w oddzielnej ustawie dodatkowe rozwiązania pozwalające stworzyć efektywny i bezpieczny rynek produkcji konopi medycznych w Polsce.

Z punktu widzenia polskiej gospodarki pożądane jest, aby łańcuch wartości wynikający z produkcji konopi leczniczych znajdował się na terytorium kraju. Produkcja krajowa  stwarza możliwość kreacji wartości, a także tworzy miejsca pracy, przyczynia się do powstawania innowacji i tworzenia zasobu wiedzy. W przypadku wspomnianego druku 1699 projektodawcy wykonują pierwszy krok w kierunku produkcji suszu konopnego w Polsce, jednak proponowane rozwiązanie niestety jest bardziej półśrodkiem, niż rozwiązaniem problemu. O rekomendacjach #Law4Growth w zakresie krajowej produkcji konopi medycznych piszemy w najnowszym policy paper, dostępnym do pobrania poniżej.

#13: Krajowa produkcja konopi medycznych

POBIERZ

Wyślij plik na adres: