About us

Misją Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i realistycznych rekomendacji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Współpracujemy z ośrodkami decyzyjnymi i środowiskami pracującymi dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji ideowych.

W ramach działalności eksperckiej oferujemy organizację kongresów, warsztatów eksperckich oraz przygotowanie raportów i policy papers.

Stowarzyszenie L4G istnieje od 2010 roku. Od 2014 roku prowadzimy prace eksperckie pod szyldem Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. Stowarzyszenie jest realizatorem kampanii społecznej „Kokosza, grosz do grosza!”, w ramach którego organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w zakresie edukacji finansowej. Celem inicjatywy jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i pomnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Promujemy i uczymy bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

The first edition of the Forum #Law4Growth took place in 2015 with the active participation and under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda. One thousand participants, including many experts from Poland and abroad, developed recommendations for legal changes gathered in the White Book for the new government which was formed in late 2015.

The next year we organized a series of “Strategy for Poland” debates at the Institute of President Lech Kaczynski in Warsaw, which culminated in a conference with the participation of several executives ministries in Falenty near Warsaw.

The third edition of the Law for Development Forum was held in Krakow on October 5-6, 2018. We have developed an innovative formula of the group work of experts, politicians, scientists, diplomats in nearly 20 panels and two plenary sessions. Among guests were: Speaker of the Sejm Marek Kuchcinski, Vice President of the Council of Ministers Beata Szydlo, Minister of Justice Zbigniew Ziobro, justice ministers from several countries of the Three Seas Initiative region, as well as many deputy ministers, ambassadors, and diplomats. During the Forum, the opening speech was given by George Friedman, the founder of the private intelligence agency Stratfor, a Hungarian-origin political scientist, who presented Poland’s potential in European and global relations. During the Forum we presented a strategic report on infrastructure connections in the Three Seas Initiative region, containing, among others, a case study on the resynchronization of the power grids of the Baltic States.

Wypracowaliśmy innowacyjną formułę organizowania pracy warsztatowej ekspertów reprezentujących szerokie grono interesariuszy. Zastosowane metody facylitacji pracy grupowej pozwalają koncentrować dyskusję zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, prowadząc do uzyskania efektu w postaci rekomendacji zmian prawnych przy zagwarantowaniu wszystkim uczestnikom zabrania głosu i uwzględnienia ich argumentów.

Warsztaty strategiczne prowadziliśmy dotychczas w obszarze polityki lekowej, rynku kapitałowego oraz rozwoju regionalnego. Współorganizowaliśmy również  Senior Level Oncology Forum oraz wizytę studyjną USAID Central Asia.

OUR EXPERTS

CHECK IT

MEDIA APPEARANCES

CHECK IT

OUR OFFER

CHECK IT