Prof. Zdzisław Krasnodębski

Zdzisław Krasnodębski -polski socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu w Bremie, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, od 2018 jego wiceprzewodniczący.

Website