Wystąpienia Plenarne

Piątek, 5 października

14:30 „Skuteczne prawo dla rozwoju”
sesja z udziałem
Pana Zbigniewa Ziobry
Ministra Sprawiedliwości
Prokuratora Generalnego

Sobota, 6 października

10:30 „Możliwość współpracy w rejonie Trójmorza”
sesja z udziałem Pana Marka Kuchcińskiego
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Website