Sędzia Artur Żuk

Sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Website