Robert Andrzejewski

Robert Andrzejewski – prezes instytutu polskiej izby turystycznej.

Website