Prok. Andrzej Jeżyński

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. Naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. Absolwent  studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Website