Prof. Zofia Wysokińska

Prof Zofia Wysokińska Prorektor UŁ ds. Współpracy z Zagranicą, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. Kierownik Zespołu Redakcyjnego Czasopisma Instytutu Ekonomii „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE”. Członek Zarządu International Trade and Finance Association IT&FA..Członek Stowarzyszenia Badaczy Wspólnoty Europejskiej -PECSA.

Website