Prof. Waldemar Paruch

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. profesor nauk społecznych. Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologiii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Doradca Marszałka Sejmu RP, członek Rady Fundacji CBOS, ekspert Sejmu RP i specjalista w zakresie polityki zagranicznej.

Website