Prof. Robert Gwiazdowski

Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor  prawa Uczelni Łazarskiego, adwokat i doradca podatkowy, specjalista prawa podatkowego.

Website