Prof. Leszek Wieczorek

Kierownik Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna ul Westerplatte 9, 31-033 Kraków

Website