Prof. Maciej Szymanowski

Prof. Maciej Szymanowski – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmana. Dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka w Warszawie. Doradca Marszałka Sejmu RP.

Website