Prof. Katarzyna Pietrzak

Prof. Katarzyna Pietrzak- Kierownik Katedry Kompozytów i Połączenia Metalowo-Ceramicznych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Członek rady naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Website