Prof. Jarosław Szymanek

Prof. Jarosław Szymanek: politolog, ustrojoznawca, ekspert w Biurze Analiz Sejmowych, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Website