Prof Edward Molendowski

Prof Edward Molendowski- profesor nadzwyczajny UEK oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalista w problematyce transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, procesów integracyjnych w Europie oraz dyplomacji gospodarczej. Za działalność naukową i dydaktyczną wyróżniony m.in. Zespołową Nagrodą Ministra Edukacji i Sportu (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) oraz nagrodami Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (prawie corocznie).

Website