Prof. Alojzy Z. Nowak

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW. Profesor nauk ekonomicznych, Dziekan Wydziału Zarządzania UW . Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.

Website