Płk Andrzej Leńczuk

Dyrektor Biura Penitencjarnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Absolwent studiów socjologicznych na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i studiów podyplomowych z zakresu nauk penitencjarnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w zakresie terapii uzależnień.

Website