Paweł Śliwa

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji w Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Website