mjr dr Marcin Strzelec

mjr dr Marcin Strzelec

mjr dr Marcin Strzelec – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki Członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie Członek Rady Naukowej Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Website