Michał Wójcik

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII kadencji. Przewodniczył stałej Podkomisji Rzemiosła i Usług, zasiadał w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. Zasiada w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Społecznej i Rodziny. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Website