Martin Cimerman

  Absolwent Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych) oraz Uniwersytetu w Reims Szampania-Ardeny (Wydział Humanistyki, kierunek: Geopolityka). Po kilku latach doświadczenia w sektorze pozarządowym i komercyjnym, oficjalny w Kancelarii Rady Narodowej Republiki Słowackiej od 2014 r., Szef działu stosunków zagranicznych i współpracy międzyparlamentarnej od 2017 r., Doradca do spraw polityki zagranicznej przewodniczącego parlamentu od 2018.

Website