Marek Kuchciński

Marek Kuchciński – polski polityk i dziennikarz. od 2001 poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, Był wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz członkiem Polsko – Węgierskiej Grupy Parlamentarnej.Od 2010 r. jako wicemarszałek Sejmu RP jest inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy we wszystkich obszarach aktywności publicznej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.12 listopada 2015 r. decyzją Izby objął funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji.Wyróżniony m.in. nagrodą Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie i nagrodą wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymał Laur „Nowin” w kategorii polityk roku 2003.

Website