Magdalena Czarnik

Magdalena Czarnik – socjolog, publicystka, tłumacz j. niemieckiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, które powstało ze spontanicznej inicjatywy rodziców STOP Seksualizacji Naszych Dzieci, w sprzeciwie wobec wprowadzania do szkół fałszywej edukacji seksualnej. Działa na rzecz ochrony konstytucyjnych praw rodziców i ochrony dzieci przed seksualną indoktrynacją.

Website