Łukasz Piebiak

Łukasz Piebiak – sędzia, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studium podyplomowe „Prawo Europejskie dla Sędziów” – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium podyplomowe „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Website