Leszek Sykulski

Polski nauczyciel akademicki, działacz społeczny, historyk, politolog, geopolityk. Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, w zakresie: bezpieczeństwo państwa i ekstremizm polityczny .

Website