Ks. Prof. Waldemar Cisło

Ks. Waldemar Cisło polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista z zakresu teologii fundamentalnej, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Website